Samlet vækst i den kollektive trafik
05.07.2013

De senere års trafikvækst i hovedstadsområdet fortsatte i 2012. Der var samlet 293 mio. rejsende svarende til en vækst på ca. 5 mio. rejser eller 1,7 % flere i forhold til 2011. Det fremgår af årsrapporten for samarbejdet om den kollektive trafik i hovedstadsområdet, som Trafikstyrelsen netop har udgivet.

Busser, lokalbanerne, DSB Øresund og S-tog tegner sig for den største fremgang i antal passagerer, mens Metroen opnår en lille fremgang. DSB regionaltog har en mindre tilbagegang.

Overordnet set har den kollektive trafik i hovedstadsområdet dog udviklet sig positivt fra årets begyndelse. I to måneder er rejsetallet lavere end i tilsvarende måneder i 2011, mens de resterende måneder tegner sig for fremgang.

Omkring 35 % af landets befolkning bor i hovedstadsområdet. Samarbejdet om kollektiv trafik i hovedstadsområdet består af følgende parter: Trafikselskabet Movia, Metroselskabet, DSB S-tog, DSB samt Trafikstyrelsen.
Mere information
Sidst opdateret: 17.07.2015