Bestilling af nyt Ungdomskort åbnet
01.07.2013

Fra torsdag d. 20. juni er det blevet muligt at bestille det nye Ungdomskort, som indføres fra 1. august 2013.

Aftalen om Ungdomskort er vedtaget af et flertal i Folketinget (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten) og giver samme gode fordele som HyperCard, der er en midlertidig toårig forsøgsordning.

Fordelene indebærer – udover fri rejse mellem bopæl og uddannelsessted – at kunderne kan rejse frit i det såkaldte takstområde, hvor de har bopæl. Det kan fx være hele Region Nordjylland eller hovedstadsområdet. Derudover giver kortet adgang til rabat på bus- og togrejser, som foregår i andre takstområder i landet eller henover flere takstområder.

Kundekredsen, som tilbydes Ungdomskort, er udvidet i forhold til forsøgsordningen med HyperCard. Ud over elever på ungdomsuddannelser tilbydes Ungdomskort også til SU-berettigede studerende på videregående uddannelser og alle 16 til 19-årige.

Transportminister Henrik Dam Kristensen udtaler:
”Jeg er utrolig glad for at vi har fundet opbakning i Folketinget til at videreføre og udvide de gode tilbud fra HyperCard ordningen, som virkelig har været en stor succes blandt unge på ungdomsuddannelser. De unge er fremtidens brugere af kollektiv trafik, og ved at indføre et permanent Ungdomskort præges de unges transportvaner i retning af mere kollektiv trafik. Dette kommer til at styrke den kollektive trafik på sigt, og direkte eller indirekte vil dette tilgodese alle borgere.”

Ungdomskort-ordningen
Læs mere på www.ungdomskort.dk
Sidst opdateret: 01.05.2014