Høring over bekendtgørelse om tilskud til projekter der kan forbedre den kollektive trafik i yderområder
02.12.2013

Som led i aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten er der afsat en pulje på 57 mio. kr. årligt til at forbedre den kollektive trafik i yderområder. Puljen udmøntes i hvert af årene 2013-2017.

På baggrund af drøftelserne i forligskredsen i forbindelse med udmøntning af puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder præciseres administrationsgrundlaget således, at teksten vedrørende puljen ændres fra:

"Investeringer i infrastruktur, der bidrager til at gøre den kollektive trafik i yderområderne bedre".

Til:

"Investeringer i infrastruktur der understøtter konkrete tiltag med forbedringer af kørselstilbuddet, enten udvikling af nye ruter eller forbedringer af eksisterende ruter, således at det samlet bidrager til at gøre den kollektive trafik i yderområderne bedre".

Trafikstyrelsen har forbindelse med præciseringen udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse om tilskud til projekter, der kan forbedre den kollektive trafik i yderområder, og udkastet er nu sendt i høring. Udkastet erstatter bekendtgørelse nr. 52 af 22. januar 2013.

Trafikstyrelsen anmoder om, at eventuelle bemærkninger til udkastet sendes til Trafikstyrelsen på info@trafikstyrelsen.dk med kopi til Stine Søndergaard Munkshøj, stm@trafikstyrelsen.dk, senest den 19. december 2013.
Sidst opdateret: 02.12.2013