18 ansøgninger til puljen til forbedring af kollektiv trafik i yderområder
04.02.2014

Den 1. februar 2014 var der ansøgningsfrist for 2. ansøgningsrunde til puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Trafikstyrelsen modtog i den forbindelse 18 ansøgninger.

Trafikstyrelsen vil nu gennemgå de indkomne ansøgninger og udarbejde en indstilling til transportministeren, som vil danne grundlag for beslutningen om, hvordan puljemidlerne skal fordeles. Tilsagn og afslag på de indkommende ansøgninger vil blive givet inden for 4 måneder.

Puljen udmøntes til projekter inden for følgende områder:

  • Udvikling af nye ruter, herunder driftsstøtte i op til 2 år, samt opstartsomkostninger
  • Investeringer i infrastruktur, der bidrager til at gøre den kollektive trafik i yderområderne bedre
  • Ansøgninger kan være enten til forsøg, som kan afdække nye og innovative ideer, eller til projekter, der giver en generel forbedring af tilbuddet til passagerer og derigennem tiltrækker flere passagerer i yderområderne

Puljen til at forbedring af den kollektive trafik i yderområder blev etableret som led i trafikaftalen Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik fra 12. juni 2012. I aftalen fremgår det, at der til puljen skal afsættes 57 mio. kr. pr. år i perioden 2013-2017.

I boksen til højre finder du en oversigt over de 18 ansøgere.

Mere information
Sidst opdateret: 04.02.2014