Flere rejser med fjernbus
08.04.2014

I 2013 har omkring 650.000 kunder rejst med de fjernbusruter, som udbydes i Danmark. Der har således været en vækst på knap 5 pct. i passagertallet fra 2012 til 2013.

Fjernbusruterne løber typisk på tværs af skinnenettet og supplerer dermed det kollektive trafikudbud i Danmark.

Fjernbusruter drives af private vognmænd, og skal som hovedprincip, jf. Lov om trafikselskaber, strække sig over mere end to trafikselskaber.

Figur 1. Oversigt over fjernbusruterne i Danmark

Rutenettet i Danmark består af ruter mellem Jylland og København (både med færge til/fra Sjællands Odde og via Fyn), en rute fra Frederikshavn til Esbjerg, en rute mellem Fyn og Falster og en rute fra København til Bornholm, jf. figur 1.

Den overordnede tendens i passagerudviklingen viser en stigning på 2¼ pct. årligt siden 2006. Der har dog været en markant nedgang fra 2008 til 2009, formentlig som følge af finanskrisen, og igen en markant fremgang fra 2010 til 2011, jf. figur 2.

Figur 2. Årlige passagerer med fjernbusruterne, 2006-2013

Kilde: Indberetninger fra fjernbusselskaberne.

Mulighed for kontrakt med Trafikstyrelsen
Alle fjernbusselskaber har mulighed for at indgå kontrakt med Trafikstyrelsen om at udføre såkaldt ”offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper”. Konkret betyder det, at selskaberne forpligter sig til at give rabat til studerende, pensionister og børn under 16 år. Den ydede rabat refunderes delvist af Trafikstyrelsen efter en ”krone-for-krone” model.

I 2013 har ca. 40 pct. af alle rejsende med fjernbusserne benyttet sig af rabatten. Det har medført en samlet udgift på 16,4 mio. kr. for Trafikstyrelsen.

Sidst opdateret: 08.04.2014