Høring over bekendtgørelse om Ungdomskortet
27.05.2014

Trafikstyrelsen har i dag sendt et udkast til en ny bekendtgørelse om Ungdomskortet i høring. Med bekendtgørelsen udvides den personkreds, der kan modtage Ungdomskortet. Udkastet har høringsfrist den 10. juni. 2014.

Udkastet til den ny bekendtgørelse er udarbejdet på baggrund af et forslag om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, som varetages af Styrelsen for Videregående Uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet (L187 af 30. april 2014).

Lovforslaget er på nuværende tidspunkt under behandling i Folketinget, og Trafikstyrelsens udkast er betinget af, at forslaget bliver vedtaget, hvilket det forventes at blive den 1. juli 2014.

Med lovændringen udvides den personkreds, der er omfattet af befordringsrabat og -godtgørelse, så det ikke længere er en betingelse, at de studerende på videregående uddannelser har søgt om og har ret til SU for at få rabat eller godtgørelse.

I stedet skal de studerende være indskrevet på og gennemgå en SU-berettigende uddannelse. Med ændringen udvides altså den personkreds, der er omfattet af Ungdomskortordningen. 

Eventuelle bemærkninger til Trafikstyrelsens udkast skal sendes til info@trafikstyrelsen.dk  og cc. til afo@trafikstyrelsen.dk  med henvisning til j.nr. TS50601-00002 senest den 10. juni 2014. 

Du finder et link til både høring og lovforslag i boksen til højre. 

Sidst opdateret: 02.07.2014