Nu kan flere studerende få et Ungdomskort
27.06.2014

Den 1. juli 2014 kan studerende, der ikke modtager SU, men er indskrevet på en SU-berettigende videregående uddannelse, også få et Ungdomskort.

Undervisningsministeriet ændrer pr. 1. juli 2014 reglerne for befordringsrabat og -godtgørelse, så det ikke længere er en betingelse, at de studerende på videregående uddannelser har søgt om og har ret til SU for at få rabat eller godtgørelse.
I stedet skal den studerende være indskrevet på og gennemgå en SU-berettigende uddannelse.

På den baggrund har Trafikstyrelsen ændret Bekendtgørelse om Ungdomskort, således at personkredsen, der kan få et Ungdomskort, stemmer overens med denne udvidelse.

I bekendtgørelsen er der desuden foretaget små kosmetiske ændringer som f.eks. et nyt og forbedret oversigt over takstområderne, hvor Ungdomskortet kan anvendes.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.
Kontakt
Der henvises til Styrelsen for videregående uddannelser i forhold til yderligere information om de nye regler for befordringsrabat og -godtgørelse.
Sidst opdateret: 07.08.2014