Høring over bekendtgørelse om tilskud til cykelparkering
12.09.2014

Trafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, som indebærer, at kommuner og trafikselskaber kan ansøge om tilskud til cykelparkering. Udkastet er sendt i høring med frist d. 25. september 2014.

Den nye bekendtgørelse er udarbejdet på baggrund af ”Aftale af den 12. juni 2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler”. Med aftalen er der afsat en pulje på 180 mio. kr. i årene 2014-2015 til supercykelstier og cykelparkering.

Formålet med puljen er at forbedre vilkårene for cyklisterne og dermed at gøre det mere attraktivt at bruge cyklen. Vejdirektoratet administrerer og vurderer den del af puljen der vedrører supercykelstier, mens Trafikstyrelsen administrerer og vurderer den del af puljen, der vedrører cykelparkering.

Udkastet til den nye bekendtgørelse beskriver bl.a., hvilke principper der vil indgå i udvælgelsen (prioriteringen) af projekter, der vil opnå tilskud. Udkastet er sendt i høring med frist den d. 25. september 2014. Bemærkninger skal sendes til Trafikstyrelsen på mailadressen: info@trafikstyrelsen.dk med CC til adressen: stm@trafikstyrelsen.dk.  

Du finder et link til høringen på høringsportalen i boksen til højre. Mere information om puljen til supercykelstier og cykelparkering kan findes på Trafikstyrelsens og Vejdirektoratets hjemmesider.
Kontakt
Fuldmægtig
Stine Søndergaard Munkshøj
Sidst opdateret: 12.09.2014