Ny bekendtgørelse om udmøntning af pulje til cykelparkering
07.10.2014

Trafikstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, der indeholder regler for udmøntning af puljen til forbedring af cykelparkering i årene 2014-2015. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 8. oktober 2014.

Som led i en aftale af d. 12. juni 2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er der afsat 180 mio. kr. i årene 2014-2015 til supercykelstier og cykelparkering, som kan ansøges af Trafikselskaber og kommuner.

Trafikstyrelsen administrerer og vurderer den del af puljen der vedrører cykelparkering og har dermed udstedt en bekendtgørelse, der fastlægger regler for, hvordan puljen skal udmøntes. Bl.a. fastlægger bekendtgørelsen en række principper, der vil indgå i Trafikstyrelsens udvælgelse og prioritering af projekter, som vil opnå tilskud. Det drejer sig om følgende:

  • At projektet forøger kapaciteten og generelt forbedrer cykelparkeringsforholdene
  • At flest muligt får gavn af projektet
  • At projektet gennemføres i større byer
  • At projektet styrker integrationen mellem den kollektive trafik og cykling
  • At projektet koordineres med relevante aktører
  • At de relevante myndigheders engagement og bidrag til processen indgår som et vigtigt element i ansøgningen

Du finder et link til bekendtgørelsen i boksen til højre.

Første ansøgningsfrist til puljen er onsdag den 8. okt. 2014 kl. 12.00. I 2015 er fristen onsdag d. 11. marts Kl. 12.00. På Trafikstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om udmøntning af puljen og finde relevant ansøgningsmateriale.

Sidst opdateret: 07.10.2014