Ny busfremkommelighedspulje
22.10.2014

Frem til den 1. marts 2015 kan offentlige myndigheder og offentligt ejede trafikselskaber søge om tilskud til projekter, der forbedrer bustrafikken i større byer.

Bustrafikken udgør en vigtig brik i storbyernes transportsystem. Busserne bevæger sig på det almindelige vejnet, og er dermed underlagt en række udfordringer i forhold til trængsel og fremkommelighed, som også kendetegner biltrafikken.

For at forbedre forholdene er regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blevet enige om at afsætte en busfremkommelighedspulje på i alt 50 mio. kr. i 2015. Det vil sige, at det frem til d. 1 marts 2015 er muligt at ansøge om tilskud til projekter, der effektiviserer busdriften og tiltrækker flere passagerer. Det kan f.eks. være projekter inden for:

  • Ændring af vejanlæg
  • ITS (intelligente transportsystemer)
  • Øget prioritering af busser
  • Forbedring af trafikale knudepunkter og skiftemuligheder. herunder terminaler, stoppesteder og passagerinformation

Trafikstyrelsen administrerer puljen og vil i december måned lægge yderligere information om puljen på hjemmesiden, herunder relevant ansøgningsskema samt skema til projektbeskrivelse og budget.

Kontakt
Fuldmægtig
Stine Søndergaard Munkshøj
Sidst opdateret: 23.10.2014