Flere anvender den kollektive trafik
18.11.2014

Flere og flere danskere begiver sig ud i den kollektive trafik. Det viser tal fra Danmarks Statistik og Trafikstyrelsen opgjort for perioden 2010-2013.

Danskernes brug af tog og metro er steget med ca. 8 pct. fra 2010 til 2013, mens ca. 2 pct. af buspassagerne er faldet fra i samme periode. Tallene viser også, at brugen af personbiler i den treårige periode er steget med 3 pct.

På trods af væksten i den kollektive trafik er personbilerne stadig danskernes foretrukne transportmiddel. Tal fra Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen viser nemlig, at de danske personbiler kørte ca. 35,4 mia. kilometer i Danmark i 2013, og da det er blevet målt, at der i gennemsnit var 1,43 rejsende i en dansk personbil i 2013, udgør danskernes samlede transportforbrug med bil i 2013 altså ca. 50,6 mia. personkilometer. Det samme tal for tog, metro og offentlige busser er samlet ca. 9,4 mia. personkilometer i 2013.

Med danskernes samlede transportforbrug af personbiler på 50,6 mia. personkilometer, svarer det til, at hver dansker gennemsnitligt har kørt 9.000 kilometer med en personbil i 2013, mens 1.700 kilometer gennemsnitligt er blevet tilbagelagt i den kollektive trafik pr. dansker i 2013.

Tabel 1: Udviklingen i rejste personkilometer med personbil, tog/metro og offentlig bus siden 2010 (2010 = 100)


*) Offentlige busser, der drives af trafikselskaberne

Kilde: Danmarks Statistik, Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen.

Bemærk - d. 24/11/2014: På baggrund af tidligere afrundingsfejl, er der foretaget en korrektion af tre tal i Tabel 1. I kolonnen '2011' er tallet for personbiler korrigeret fra 102 til 103, mens 'i alt' også er korrigeret fra 102 til 103. I kolonnen '2013' er tallet for offentlige busser korrigeret fra 99 til 98. Da der er blevet refereret til tallet for offentlige busser i 2013 i nyhedens indledning, er denne også ændret, således at faldet i brugen af offentlige busser fra 2010 til 2013 er 2 pct. og ikke 1 pct.

 

Sidst opdateret: 24.11.2014