Høring over bekendtgørelse om pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder
22.12.2014

Trafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendtgørelsen om 'Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder’. Udkastet er sendt i høring med frist den 16. januar 2015.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten blev i juni 2012 enige om at afsætte fem puljer á 57 mio. kr. i årene 2013-2017 til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Trafikstyrelsen har nu udarbejdet et udkast til bekendtgørelsen, der beskriver vilkår og betingelser for ansøgninger om tilskud fra puljen.

Bekendtgørelsen beskriver blandt andet, at tilskuddet kun kan søges af offentlige myndigheder, herunder trafikselskaber, samt offentligt ejede selskaber, og at tilskuddet dækker 50 pct. af det samlede beløb for projektet.

Ansøgningsfristen var tidligere den 1. februar 2015, men er nu udskudt til den 27. marts 2015. Årsagen til dette findes i en udvidelse af kriterierne for ansøgning til puljen. De nye kriterier kan ses på Høringsportalen, hvor du kan finde selve udkastet til bekendtgørelsen. Linket kan ses i boksen på højre side.

Sidst opdateret: 22.12.2014