Høring over buspassagerers klageadgang
10.12.2014

Trafikstyrelsen har udarbejdet et udkast til en ny bekendtgørelse, der skal sikre buspassagerernes klageadgang. Udkastet er sendt i høring med frist den 16. januar 2015.

Med bekendtgørelsen bliver det muligt for buspassagerer at klage til Trafikstyrelsen, hvis transportører, forvaltningsorganer for busterminaler, billetudstedere, rejseagenter eller rejsearrangører ikke overholder deres forpligtelser i henhold til buspassagerrettighederne.

I første omgang skal klagen rettes til den pågældende virksomhed, som der vil klages over, men hvis klageren ikke får medhold i sin klage, kan den indbringes for Trafikstyrelsen, som vil træffe endelig afgørelse i sagen.

Trafikstyrelsen kan med den nye bekendtgørelse også føre tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler.

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal sendes til: info@trafikstyrelsen.dk og jmh@trafikstyrelsen.dk senest d. 16. januar 2015. Husk at mærke mailen ”j.nr. TS6020101-00006”.

Sidst opdateret: 10.12.2014