Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed
13.02.2015

Den 1. februar trådte bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed i kraft. Puljen beskriver vilkår og betingelser for ansøgninger om tilskud fra puljen.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blev i oktober 2014 enige om at afsætte en busfremkommelighedspulje på 50. mio. kr. til forbedring af busfremkommeligheden.

Puljen har ansøgningsfrist d. 1. marts 2015, og projekternes formål skal være at øge bussernes fremkommelighed herunder skift mellem transportmidler ved trafikale knudepunkter. Derfor bliver tiltag, der er med til at skabe passagervækst og spare rejsetid, prioriteret højt.

Der prioriteres mellem ansøgninger på baggrund af følgende kriterier:

1) At projektet øger bussernes fremkommelighed, rettidighed og dermed reducerer køretider i storbyerne i Danmark

2) At der skabes forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik

3) At projektet bidrager til flere passagerer i den kollektive trafik

4) At projektet forbedrer sammenhængen mellem transportmidler enten mellem busser eller mellem busser og andre transportmidler

5) At projektet effektiviserer busdriften

6) At projektet bidrager til forbedringer, der kan anvendes i hele den kollektive trafik

7) De relevante myndigheders engagement og bidrag til processen


Der er 50. mio. kr. til puljen til busfremkommelighed. Der er forudsat en medfinansiering af projekterne på 50 pct. Medfinansieringen omfatter det samlede projekt herunder forundersøgelser og projektering. Ansøgerne skal reservere beløb til egenfinansiering på de relevante budgetter
Kontakt
Fuldmægtig
Stine Søndergaard Munkshøj
Sidst opdateret: 13.02.2015