Bekendtgørelse om pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder
13.02.2015

Den 10. februar trådte bekendtgørelse om pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder i kraft. Bekendtgørelsen beskriver præciserede vilkår og betingelser for ansøgninger om tilskud fra puljen.

Som led i aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, er der afsat en pulje på 57 mio. kr. årligt til at forbedre den kollektive trafik i yderområder. Puljen udmøntes i hvert af årene 2013-2017.

På baggrund af drøftelser i forligskredsen i forbindelse med udmøntning er det blevet besluttet, at administrationsgrundlaget skal præciseres. Det betyder at ansøgningskriterierne for puljen ændres til:

  • Udvikling af nye ruter, herunder driftsstøtte i op til 2 år, samt opstartsomkostninger
  • Investeringer i infrastruktur der understøtter konkrete tiltag med forbedringer af kørselstilbuddet, enten udvikling af nye ruter eller forbedringer af eksisterende ruter, således at det samlet bidrager til at gøre den kollektive trafik i yderområderne bedre
  • Forbedring og indretning af skole- og uddannelsesbusser
  • Anskaffelse af landsbybusser – forudsat at ejerskabet er kommunalt
  • Transport i forbindelse med småøer og andre øer uden fast forbindelse
  • Innovative tiltag der understøtter samkørsel/delebiler/landsbybusser, herunder bevilling af minibus/landsbybus til landdistrikt. Dog kan anlæg til samkørsel så som p-pladser ikke støttes

Der er 57. mio. kr. til pulje til forbedring af den kollektive trafik. Der er forudsat en medfinansiering af projekterne på 50 pct. Medfinansieringen omfatter det samlede projekt herunder forundersøgelser og projektering. Ansøgerne skal reservere beløb til egenfinansiering på de relevante budgetter.

For at give bedre muligheder for at udforme ansøgninger i henhold til de ændrede kriterier udskydes ansøgningsfristen til 27. marts 2015.
Mere information
Kontakt
Fuldmægtig
Stine Søndergaard Munkshøj
Sidst opdateret: 13.02.2015