32 ansøgninger til busfremkommelighedspuljen
10.03.2015

Trafikstyrelsen har modtaget 32 ansøgninger om tilskud fra puljen, der skal øge bussernes fremkommelighed. Puljen havde ansøgningsfrist den 1. marts 2015.

De 32 ansøgninger, som Trafikstyrelsen har modtaget, består blandt andet af projekter som +Way, busprioritering i lyskryds og etablering af særlige busbaner.

Konceptet +Way er et nyt og effektivt buskoncept, der har til formål at give brugeren en bedre rejseoplevelse og skabe en optimal busfremkommelighed. Dette sker eksempelvis med bedre ventefaciliteter, en mere komfortabel bus samt egen kørebane til bussen.

Busprioritering i lyskryds er et andet tiltag, der har til formål at fremme busfremkommeligheden. Ved busprioritering indretter man signalanlæggene således, at busserne prioriteres i forhold til den øvrige trafik og derved glider nemmere og hurtigere igennem trafikken. Den samme fordel har de særlige busbaner, der giver bussen mulighed for at køre på en særskilt kørebane uden om den øvrige trafik.

Der er samlet set ansøgt om tilskud for 105 mio. kr. fra puljen til busfremkommelighed, som der er afsat 50 mio. kr. til. Derfor vil Trafikstyrelsen nu vurdere de forskellige projekter og derefter sende en indstilling til Transportministeren, som vil drøfte indstillingen med forligskredsen bag aftalen om metro, letbane, nærbane og cykler af 12. juni 2014. Det vil herefter blive besluttet, hvilke projekter der får støtte.

Trafikstyrelsens indstilling udarbejdes på baggrund af udvalgte kriterier for ansøgningerne, der blandt andet indbefatter, at projekterne på bedst mulig vis skal øge bussernes fremkommelighed og rettidighed i storbyerne. Projekterne skal dertil skabe forbedringer for flest mulige passagerer, mens det også er en fordel, hvis projektet bidrager til, at flere passagerer bruger den kollektive trafik.

Du kan se en oversigt over ansøgningerne i højre side.
Mere information
Sidst opdateret: 17.03.2015