Ansøgninger om 45 mio. kr. til forbedring af cykelparkering
24.03.2015

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgninger om tilskud til cykelparkering for i alt 45. mio. kr. fra pulje til supercykelstier og cykelparkering.

I den netop afsluttede ansøgningsrunde har Trafikstyrelsen modtaget 18 ansøgninger fra kommuner, der søger om tilskud til cykelparkeringsprojekter. Sideløbende med dette har Vejdirektoratet modtaget 41 ansøgninger om tilskud til supercykelstier.

Puljen er opdelt således, at Vejdirektoratet administrerer og vurderer den del af puljen, der vedrører supercykelstier, mens Trafikstyrelsen administrerer og vurderer den del af puljen, der vedrører cykelparkering. Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet har tilsammen modtaget ansøgninger om tilskud for ca. 250 mio. kr. og kan tilsammen udmønte maksimalt 140 mio. kr.

Trafikstyrelsen vil derfor nu vurdere de forskellige projekter ud fra puljens formål og udmøntningsprincipper, der bl.a. omfatter, at projekterne gennemføres i større byer og styrker integrationen mellem kollektiv trafik og cykling. Vejdirektoratet er i gang med en lignende proces for de ansøgninger, der omhandler supercykelstier.

Når både Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet er færdige med vurderingen af ansøgningerne sendes en samlet indstilling til Transportministeren, som vil drøfte indstillingen med forligskredsen bag aftalen om metro, letbane, nærbane og cykler af 12. juni 2014. Det vil herefter blive besluttet, hvilke projekter der får støtte.

Formålet med cykelparkeringspuljen er at forbedre vilkårene for cykling i hverdagen ved at øge antallet af cykelparkeringspladser og ved generelt at forbedre cykelparkeringsforholdene.

Mere information
Sidst opdateret: 24.03.2015