Ansøgninger om 84 mio. kr. til forbedring af kollektiv trafik i yderområder
31.03.2015

Trafikstyrelsen har modtaget ansøgninger om tilskud for i alt 84. mio. kr. fra pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder.

Der er afsat 57 mio. kr. til hvert af årene 2013-17 i puljen, og i år er det 3. gang, at puljemidlerne udmøntes. Puljen kan støtte udvikling af nye ruter, investeringer i infrastruktur eller andre tiltag, der kan forbedre den kollektive trafik i yderområderne.

I den netop afsluttede ansøgningsrunde har Trafikstyrelsen modtaget 49 ansøgninger fra kommuner og trafikselskaber, og ansøgningerne repræsenterer en bred vifte af forbedringstiltag, herunder nye ruter, forbedrede stoppesteder og terminaler, bedre passagerinformation, flere natbusser, internet i busserne og meget mere.

Trafikstyrelsen vil nu vurdere ansøgningerne. Det indgår i vurderingen, at ansøgningerne skal gavne flest mulige passagerer i tyndt befolkede områder. Endvidere lægges der ved vurderingen vægt på, at der søges om midler til nye aktiviteter og innovative tiltag samt omfanget af medfinansiering fra den eller de ansøgende parter.

Når Trafikstyrelsen har vurderet ansøgningerne sendes en indstilling til Transportministeren, som vil drøfte indstillingen med forligskredsen bag aftalen om "Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik" af 12. juni 2012.  Det vil herefter blive besluttet, hvilke projekter der får støtte.

Mere information
Sidst opdateret: 31.03.2015