Høring over koordinering af offentlig servicetrafik m.v.
13.07.2015

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet et nyt udkast til bekendtgørelse om ’samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v.’. Udkastet er sendt i høring med frist d. 21. august 2015

Den nye bekendtgørelse forpligter trafikselskaberne til at udarbejde en trafikplan hvert 4. år. Denne plan skal være koordineret med den statslige plan, som Trafik- og Byggestyrelsen også udarbejder hvert 4. år.

Trafikselskabernes trafikplan skal indeholde en plan for serviceniveauet af den offentlige servicetrafik. Denne skal som minimum indeholde de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag.

Bekendtgørelsen er en ændring af den nuværende bekendtgørelse om ’samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v.’. I forhold til denne udgår samarbejdet i hovedstaden, da denne del nu er fastsat i ’lov om trafikselskaber’.

Kontakt
Specialkonsulent
Line Ringsholt Jensen
Sidst opdateret: 20.06.2016