Høring over bekendtgørelse om Takststigningsloftet
18.09.2015

Trafik- Byggestyrelsen har i dag sendt en bekendtgørelse om Takststigningsloftet i høring. Med bekendtgørelsen præciseres en række detaljer ved den nuværende praksis. Udkastet har høringsfrist den 12. oktober 2015 kl. 10.00.

Med den nye bekendtgørelse præciserer Trafik- og Byggestyrelsen en række detaljer og fastsætter krav til dokumentation for, at selskaberne overholder takststigningsloftet.

Den nuværende bekendtgørelse er ikke blevet opdateret siden 2010, hvor der på opfordring fra selskaberne blev indført et fleksibelt takstloft.  Trafik- og Byggestyrelsen har siden konstateret, at der er behov for at præcisere en række detaljer i bekendtgørelsen, herunder hvordan Ungdomskort, takstnedsættelsen uden for myldretid og udrulning af rejsekortet skulle indregnes. Disse præcisereringer blev i 2013 håndteret via en vejledning.

Derudover har DSB i forbindelse med deres forhandling med Transport-og Bygningsministeriet om en ny kontrakt rejst en række forhold, de ønsker præciseret i bekendtgørelsen. Disse forhold var tidligere afdækket via deres kontrakt.

På denne baggrund har Trafik- og Byggestyrelsen opdateret den nuværende bekendtgørelse. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. november 2015

Kontakt
Fuldmægtig
Nadia Zøllner Jensen
Sidst opdateret: 18.09.2015