Ny bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik
02.11.2015

Trafik- og Byggestyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbaneselskaber. Bekendtgørelsen er gældende fra den 1. november 2015.

Med den nye bekendtgørelse fastsætter Trafik- og Byggestyrelsen en række krav, der har til formål at sikre, at selskaberne overholder takststigningsloftet. Takststigningsloftet skal garantere, at taksterne for kollektiv trafik følger den almindelige prisudvikling i Danmark.

I bekendtgørelsen præciserer Trafik- og Byggestyrelsen følgende:

  • Hvilke produkter, der er omfattet af takstloftet
  • Bekendtgørelsens anvendelsesområde
  • De ofte anvendte definitioner
  • Hvordan man håndterer takstnedsættelser, der kompenseres af staten
  • Krav til genberegning

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. november 2015 og ophæver bekendtgørelse nr. 251 af 22. marts 2010 om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber m.v.

Bekendtgørelsen kan findes i højre kolonne.

 

Sidst opdateret: 02.11.2015