Tilskud til projekter, der bidrager til forbedring af den kollektive trafik i yderområder. Ansøgningsfrist er d. 1. februar 2016.
23.12.2015

Hvert år kan kommuner søge om tilskud til projekter, der forbedrer den kollektive trafik i yderområderne. Dette er muligt via ’pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder’, og hvis man ønsker at søge om tilskud fra puljen i 2016, skal dette senest ske d. 1. februar 2016, hvor der er ansøgningsfrist.

Formålet med puljen er at forbedre de kollektive tilbud for passagererne i tyndt befolkede områder. Ansøgningskriterierne for puljen er:

  • Udvikling af nye ruter, herunder driftsstøtte i op til 2 år, samt opstartsomkostninger
  • Investeringer i infrastruktur der understøtter konkrete tiltag med forbedringer af kørselstilbuddet, enten udvikling af nye ruter eller forbedringer af eksisterende ruter, således at det samlet bidrager til at gøre den kollektive trafik i yderområderne bedre
  • Forbedring og indretning af skole- og uddannelsesbusser
  • Anskaffelse af landsbybusser – forudsat at ejerskabet er kommunalt
  • Transport i forbindelse med småøer og andre øer uden fast forbindelse
  • Innovative tiltag der understøtter samkørsel/delebiler/landsbybusser, herunder bevilling af minibus/landsbybus til landdistrikt.

Læs mere om puljen her: http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv-Trafik/Puljer/Pulje-til-yderomraader.aspx

Der er afsat 53,1 mio. kr. til puljen i 2016. Der er forudsat en medfinansiering af projekterne på 50 pct. Medfinansieringen omfatter det samlede projekt, herunder forundersøgelser og projektering.

Som noget nyt skal ansøgningen sendes via den elektroniske ansøgningsblanket, som findes på www.tbst.dk. Vær opmærksom på, at der skal bruges en Nem Id-medarbejdersignatur til Login for at benytte den elektroniske ansøgningsblanket. Læs mere på www.nets.dk


Sidst opdateret: 23.12.2015