Trafik- og Byggestyrelsen har modtaget 27 ansøgninger om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder
08.02.2016

I år er det 4. gang, at midler fra ’Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder’ skal udmøntes, og i den netop afsluttede ansøgningsrunde har Trafik- og Byggestyrelsen modtaget 27 ansøgninger fra kommuner, regioner og trafikselskaber om tilskud fra puljen.

Med de indkomne ansøgninger er der ansøgt for i alt 55 mio. kr. Ansøgningerne repræsenterer en bred vifte af forbedringstiltag, herunder nye ruter, forbedrede stoppesteder og terminaler, forskningsprojekt om førerløse biler, flere natbusser, udvikling af multimodal rejseplanlægger og meget mere.

Trafik- og Byggestyrelsen vil nu vurdere ansøgningerne og herefter sende en indstilling til Transport- og Bygningsministeren, som vil drøfte indstillingen med forligskredsen bag aftalen om "Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik" af 12. juni 2012.  Det vil herefter blive besluttet, hvilke projekter der får støtte.

Næste og sidste ansøgningsrunde er d. 1. februar 2017.
Mere information
Sidst opdateret: 08.02.2016