Høring over bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken
27.05.2016

Trafik- og Byggestyrelsen har i dag sendt et udkast til bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i høring. Bekendtgørelsen præciserer de krav, som fjernbusvognmændene skal leve op til for at opnå kompensation for at yde rabatter til studerende, pensionister og børn.

Siden 2009 har det været muligt for fjernbusvognmændene at få kompensation for at yde rabat til bestemte passagergrupper (studerende, pensionister og børn).

Bekendtgørelsen præciserer på anmodning fra Rigsrevisionen de krav, der allerede stilles til fjernbusvognmændene i dag i de kontrakter, der er indgået mellem vognmanden og Trafik- og Byggestyrelsen. Der er således ikke tale om nye krav, men der indgår skærpede frister for aflevering af opgørelser til brug for beregning af kompensationen til Trafik- og Byggestyrelsen.

Ligeledes fastsætter bekendtgørelsen, hvilke rabatsatser der skal ydes, og hvilken kompensation vognmanden kan modtage. Disse satser er uændrede i forhold til kravene i de kontrakter, som vognmændene har indgået med Trafik- og Byggestyrelsen.

Høringsfrist er den 2. juni 2016.

På baggrund af dialog med Rigsrevisionen er det besluttet, at bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2016, hvorfor der er kort høringsfrist.

Sidst opdateret: 27.05.2016