Stadig flere rejser med fjernbus
10.06.2016

I 2015 har mere end 1,2 millioner kunder rejst med fjernbus i Danmark. Det er en stigning på ca. 40 pct. i forhold til året før. Sammenlignet med 2011 er der tale om en fordobling af passagertallet.

I 2011 rejste ca. 600.000 passagerer med fjernbus i Danmark. I 2015 var dette tal fordoblet, da hele 1.2 millioner passagerer begav sig ud på én af de 28 fjernbusruter, som man kan benytte sig af i Danmark.

Udviklingen i antallet af fjernbuspassagerer fremgår af nedenstående figurer (figur 1 og figur 2) og er baseret på indberetninger fra fjernbusselskaberne.

Figur 1: Passagerudvikling for national fjernbuskørselFigur 2: Årlige passagertal for national fjernbuskørsel

I ’000

2006

2007

2008

 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Per år:

530

560

600

  532

525

606

626

753

856

1.210Busselskaber skal årligt indberette antallet af passagerer til Trafik- og Byggestyrelsen. På baggrund af disse indberetninger kan passagertallet for de nationale busruter oplyses.

Kort om fjernbuskørsel i Danmark

Fjernbuskørsel i Danmark skal være godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen. Godkendelsen kræver, at den pågældende busrute strækker sig over mere end to trafikselskabers områder, over mere end området for trafikselskabet på Sjælland eller over mere end Bornholms Regionskommunes område. Dermed supplerer fjernbuskørslen det kollektive trafikudbud i Danmark.

I 2015 godkendte Trafik- og Byggestyrelsen 28 fjernbusruter, som betjenes af otte forskellige busselskaber med op til 90 daglige afgange. Fjernbusnettet fremgår af nedenstående figur.

Figur 3: Fjernbusnettet i DanmarkBusselskaber med tilladelse til fjernbuskørsel kan indgå en kontrakt med Trafik- og Byggestyrelsen om at udføre såkaldt ”offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper”. Det betyder, at selskabet forpligter sig til at give rabat til studerende, pensionister og børn under 16 år. Den ydede rabat refunderes delvist af Trafik- og Byggestyrelsen.

I 2015 har 51 pct. af alle rejsende med fjernbusserne benyttet sig af rabatten. Det har medført en samlet refusionsudgift på 24,4 mio. kr.


Sidst opdateret: 10.06.2016