27 ansøgninger om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder
02.02.2017

I år er det femte og sidste gang, at midler fra ’Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder’ skal udmøntes. I den netop afsluttede ansøgningsrunde har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtaget 27 ansøgninger fra kommuner, trafikselskaber og privatbaner om tilskud fra puljen.

Med de indkomne ansøgninger er der søgt om tilskud for i alt 67,1 mio. kr. Ansøgningerne repræsenterer en bred vifte af tiltag til en forbedret kollektiv trafik – herunder nye ruter, forbedrede stoppesteder og terminaler, et nyt mobilitetskoncept, takstforsøg og meget mere. Der er maksimalt 45,9 mio. kr. til uddeling.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil nu vurdere ansøgningerne, og på baggrund heraf sender styrelsen en indstilling til transport-, bygnings- og boligministeren, som herpå drøfter indstillingen med forligskredsen bag aftalen om "Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik" af 12. juni 2012.

Det vil herefter blive besluttet, hvilke projekter der vil få tildelt støtte.
Kontakt
Chefkonsulent
Mikkel Zwergius Christensen
Sidst opdateret: 23.02.2017