Analyse af en fjernbusterminal i København
23.02.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har analyseret muligheder og potentialer ved en ny Fjernbusterminal i København. Analysen peger på Dybbølsbro og Ny Ellebjerg som mulige placeringer.

I dag findes der ikke en terminal til fjernbusser i København. Fjernbusserne anvender holdepladser rundt om i byen. Holdepladserne har stort set ingen faciliteter til hverken passagerer eller chauffører, og flere steder er der udfordringer med trafiksikkerheden.

På baggrund af de seneste års vækst i antallet af fjernbusruter og –passagerer til og fra København er den generelle vurdering, at der er et stort positivt potentiale ved at etablere en samlet fjernbusterminal.

Terminalen skal ligge centralt i det kollektive trafiknet i København og etableres med god tilgængelighed for alle, herunder personer med funktionsnedsættelser. Bedre trafikinformation på terminalen vil betyde, at passagererne let kan orientere sig om hvor busserne holder og om eventuelle driftsforstyrrelser.

I en ny analyse har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen identificeret flere placeringsmuligheder for en fjernbusterminal, og særligt to vurderes at være attraktive: Ved Dybbølsbro og ved Ny Ellebjerg Station.

Ved Dybbølsbro kan der relativt hurtigt etableres en terminal på et fritliggende areal syd for jernbanen. Placeringen ligger i nærheden af Københavns centrum, som er målet for mange fjernbuspassagerer, tæt ved S-tog og tæt på kommende metrostationer ved både Fisketorvet/Havneholmen og København H.

På længere sigt er en terminal ved Ny Ellebjerg en god mulighed. Ny Ellebjerg bliver et vigtigt knudepunkt for kollektiv trafik, når den bliver tilknyttet Sydhavnsmetroen, og når den nye jernbane mellem København og Ringsted bliver taget i brug.

Med den forventede fremtidige brug af en fjernbusterminal og på grundlag af en forventet brugerbetaling fra busselskaberne, vurderes det, at en fjernbusterminal i København på sigt vil kunne hvile økonomisk i sig selv.

I spalten til højre finder du en pdf med den samlede rapport.
Mere information
Kontakt
Chefkonsulent
Henrik Tornblad
Sidst opdateret: 23.02.2017