Høring over ændringsbekendtgørelse om rutekørsel
23.02.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ændret bekendtgørelse om rutekørsel. I bekendtgørelsen undtages visse typer af speciel rutekørsel for kravet om tilladelse til rutekørsel. Der er høringsfrist den 24. marts 2017.

Al speciel rutekørsel, der ikke er skolekørsel, arbejdstagerkørsel og kørsel til og fra færge- og lufthavne, vil fremover være undtaget fra kravet om tilladelse til rutekørsel.  

I stedet skal der foreligge en skriftlig kontrakt mellem buskørselsvirksomheden og transportarrangøren. Kopi af kontrakten, eventuelt i elektronisk form, skal medbringes under kørslen.

En blanket, der kan anvendes ved indgåelse af kontrakten mellem buskørselsvirksomheden og transportarrangøren, vil ligge på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside, når bekendtgørelsen træder i kraft.

Den ændrede bekendtgørelse forventes at træde i kraft den 1. juli 2017.

Link til høringen på høringsportalen
Kontakt
Chefkonsulent
Lis Caspersen
Sidst opdateret: 23.02.2017