10 mio. kr. til fremme af veterantogskørsel
04.04.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udmønter en ny pulje på 10 mio. kr. til fremme af veterantogskørsel

Som en del af den politiske aftale fra 26. august 2016 om midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv. er der afsat en pulje på 10 mio. kr. til fremme af veterantogskørsel.

Fra puljen kan der fx ansøges om midler til forbedring eller erhvervelse af baneinfrastruktur, forbedring af veterantogsmateriel mv. Alle veteranbaneorganisationer, som på ansøgningstidspunktet har en driftstilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, kan ansøge om midler fra puljen.

Ansøgning til puljen sker digitalt på styrelsens hjemmeside. Her findes også vejledningsmateriale mv., der skal bruges ved ansøgning om midler fra puljen. Ansøgningsmaterialet findes i linket i spalten til højre. Fristen for at ansøge om midler fra puljen er den 1. maj 2017.

Ny bekendtgørelse
Samtidig udsteder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en ny bekendtgørelse om tilskud til fremme af veterantogskørsel. Bekendtgørelsen, der er trådt i kraft den 1. april 2017, udgør rammerne for udmøntningen af puljen til fremme af veterantogskørsel, og i bekendtgørelsen kan du læse mere om hvilke krav, der skal opfyldes for at få del i tilskuddet til veterantogskørsel.
Kontakt
Specialkonsulent
Per Darger
Specialkonsulent
Claus B. Jørgensen
Sidst opdateret: 04.04.2017