Årlig rapport om tilsynet med lufthavnstakster
31.05.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en rapport om tilsynet med lufthavnstakster i danske lufthavne for året 2015. Rapporten giver overblik over styrelsens opgaver i relation til fastsættelsen af lufthavnstakster i de danske lufthavne.

Rapporten er forankret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/12/EF af 11. marts 2009 om lufthavnstakster, hvoraf der fremgår, at den uafhængige tilsynsmyndighed – i Danmark således Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen – årligt skal offentliggøre en beretning om sin virksomhed.

Rapporten for 2015 er den første af sin art i en forventet række af årlige rapporter, der beskriver styrelsens tilsyn med lufthavnstaksterne.

I spalten til højre finder du rapporten i pfd-format, og samme sted finder du et link til EU-direktivet om lufthavnsafgifter.
Sidst opdateret: 31.05.2017