Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik
30.06.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventer, at der til efteråret igen vil være mulighed for at søge om tilskud til investeringer i den kollektive bustrafik.

Regeringen har i samarbejde med forligskredsen bag aftalen om ”Bedre og billigere kollektiv trafik” afsat 395 mio. kr. til en ny pulje til investeringer i kollektiv bustrafik.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har d. 30. juni 2017 sendt udkast til bekendtgørelse om pulje til investeringer i kollektiv trafik i høring med høringsfrist d. 11. august 2017.

Udkast til bekendtgørelsen kan ses på Høringsportalen (nyt vindue).

Det fremgår i udkastet, at der oprettes en pulje på i alt 395 mio. kr., fordelt med 300 mio. kr. i 2017 og 95 mio. kr. i 2018. Den nye pulje skal give mulighed for at søge om tilskud til investeringer i kollektiv bustrafik, og der vil således ikke kunne søges om driftsstøtte. Puljen kan søges af offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber.

I udkastet fremgår det, at der vil kunne ydes tilskud:

  • på max 250 mio. kr. til en +BUS i Aalborg
  • på 100 mio. kr. til investeringer til forbedring af buslinjer i hovedstadsområdet
  • på 45 mio. kr. til investeringer i pendlerbusser og busfremkommelighed, BRT-løsninger, cykelmedtagning i busser, fremme af elbusser og bedre trafikinformation ved større stationer i hele landet

Der forventes at blive åbnet for ansøgninger i starten af september.

Ansøgeren vil selv skulle bidrage med min. 50 pct. af udgifterne til projektet.
Puljen forventes have følgende ansøgningsfrister for hhv. 2017 og 2018:

  • 2. oktober 2017
  • 1. september 2018

Der tages forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse.

Mere information
Høringsportalen

Udkast til bekendtgørelse om pulje til investeringer i kollektiv trafik

Høringsfrist d. 11. august 2017
Sidst opdateret: 30.06.2017