Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget 19 ansøgninger om tilskud fra ’Pulje til investering i kollektiv bustrafik’.
05.10.2017

Med de indkomne ansøgninger er der søgt om tilskud for i alt 326 mio. kr. Ansøgningerne repræsenterer en bred vifte af tiltag til en forbedret kollektiv trafik – herunder elbusser, forbedret fremkommelighed og meget mere. Der er maksimalt 297 mio. kr. til uddeling i denne runde.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil nu vurdere ansøgningerne, og på baggrund heraf sender styrelsen en indstilling til Transport-, bygnings- og boligministeren, som herpå drøfter indstillingen med forligskredsen bag aftalen om "Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik" af 10. februar 2017.

Forligskredsen beslutter, hvilke projekter der vil få tildelt støtte.
Kontakt
Specialkonsulent
Line Ringsholt Jensen
Sidst opdateret: 05.10.2017