Fortsat vækst i antallet af fjernbuspassagerer
10.11.2017

I 2016 rejste over 1,5 millioner passagerer med fjernbus i Danmark. Det er en stigning på cirka 25 procent siden 2015.

Igen i 2016 var der en stor vækst i passagertallet i fjernbusserne, der fragter passagerer på tværs af landet.
 
Udover en stigning af passagertallet blev 2016 også et år, hvor der åbnede mange nye ruter. Én af de mange ruter som kan fremhæves er ruten mellem København og Langeland – en strækning, hvor det ikke tidligere har været muligt at rejse direkte.

Denne udvikling har medvirket til, at antallet af passagerer fortsat er i vækst.
Der ses flest passagerer på ruterne mellem København og de større jyske byer som Aarhus, Ålborg, Esbjerg, Viborg og Sønderborg, ruten mellem København og Bornholm, samt ruten mellem Frederikshavn og Esbjerg.

Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som godkender fjernbuskørsel i Danmark. For at opnå en godkendelse kræver det, at den pågældende busrute enten strækker sig over mere end to trafikselskabers områder, over mere end området for trafikselskabet på Sjælland og øerne eller over mere end Bornholms Regionskommunes område. Dermed supplerer fjernbuskørslen det kollektive trafikudbud i Danmark.
Kontakt
Specialkonsulent
Line Ringsholt Jensen
Sidst opdateret: 10.11.2017