Udmøntning af 297 mill. kr. til investeringer i kollektiv bustrafik
08.12.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har uddelt i alt 297 mill. kr. til busprojekter i hele landet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udmøntet 297 mill. kr. til 10 busprojekter over hele landet.

Midlerne kommer fra 'Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik', der er afsat af forligskredsen bag 'Bedre og billigere kollektiv trafik'.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtog i denne ansøtningsrunde i alt 19 ansøgninger.

Læs mere om udmøntningen samt om de projekter, der modtager støtte, via linket i spalten til højre.
Kontakt
Specialkonsulent
Line Ringsholt Jensen
Fuldmægtig
Sine Amelung
Sidst opdateret: 08.12.2017