Høring over ny bekendtgørelse om kompensation til pendlere på Sjælland
09.05.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til ny bekendtgørelse vedrørende kompensation til pendlere på Sjælland. Bekendtgørelsen giver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hjemmel til at etablere og administrere en kompensationsordning for pendlere på Sjælland. Høringsfristen er den 29. maj 2018.

Bekendtgørelsen giver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hjemmel til at etablere og administrere en kompensationsordning for pendlere på Sjælland.

Vær opmærksom på, at bekendtgørelsens ikrafttræden forudsætter, at det tilhørende aktstykke om kompensationsordningen tiltrædes af Finansudvalget.

Bekendtgørelsen indebærer, at trafikvirksomhederne på Sjælland, Rejsekort A/S og DOT tilsammen forestår administrationen på vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kompensationen gives til pendlere, der rejser på strækninger inden for Movias geografiske område, og hvor der er prisstigninger på pendlerkort på mere end 5 procent som følge af Takst Sjælland-reformen.
 
Ordningen etableres som følge af ”Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik" af den 10. februar 2017 mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Læs bekendtgørelsen via linket i spalten til højre. Der er frist for høring den 29. maj 2018.
Kontakt
Chefkonsulent
Carsten Vejs Rolskov
Sidst opdateret: 09.05.2018