Styrelsen har modtaget 12 ansøgninger om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder
04.05.2018

I år udmøntes for sjette gang midler fra ’Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder’, og i den netop afsluttede ansøgningsrunde har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtaget 12 ansøgninger fra kommuner og et trafikselskab om tilskud fra puljen.

De indkomne ansøgninger repræsenterer primært forbedringstiltag i form af nye ruter, men der er også søgt til takstforsøg, flexbusser og et analyseprojekt. Der er ansøgt om i alt 18,6 mio. kr.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vurderer nu ansøgningerne og sender herefter en indstilling til transport-, bygnings- og boligministeren, der på baggrund af indstillingen sammen med ordførerne fra forligskredsen beslutter den endelige tildeling af tilskud til de enkelte projekter.
Sidst opdateret: 04.05.2018