Lille fald i antal fjernbus-passagerer i 2017
14.08.2018

Selv om lidt færre rejste med fjernbus i 2017 i forhold til 2016, så er fjernbusser fortsat en populær rejseform.

I 2017 steg lidt færre passagerer på en fjernbus end året før. Fjernbusmarkedet har i flere år oplevet vækst i antal passagerer, men i 2017 faldt antallet til 1,48 mio. mod 1,54 mio. i 2016.

Udviklingen i antallet af fjernbus-passagerer fra 2006-2017 fremgår af figuren herunder.

Udviklingen i antallet af fjernbuspassagerer fra 2006-2017

Der er flest passagerer på ruterne mellem København og en række af de større jyske byer som fx Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Holstebro og Viborg.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender fjernbuskørsel i Danmark. For at opnå en godkendelse kræver det, at den pågældende busrute enten strækker sig over mere end to trafikselskabers områder, over mere end området for trafikselskabet på Sjælland og øerne eller over mere end Bornholms Regionskommunes område. Dermed supplerer fjernbuskørslen det kollektive trafikudbud i Danmark.
Kontakt
Specialkonsulent
Line Ringsholt Jensen
Sidst opdateret: 14.08.2018