Udmøntning af godt 58 mio. kr. til investeringer i kollektiv bustrafik
21.11.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har uddelt i alt godt 58 mio. kr. til busprojekter i hele landet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udmøntet 58,4 mio. kr. til 12 busprojekter over hele landet. 

Midlerne kommer fra 'Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik', der er afsat af forligskredsen bag 'Bedre og billigere kollektiv trafik'.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtog i denne ansøgningsrunde i alt 13 ansøgninger. 

Læs mere om de projekter, der modtager støtte, via linket i spalten til højre.
Mere information
Kontakt
Fuldmægtig
Sine Amelung
Specialkonsulent
Line Ringsholt Jensen
Sidst opdateret: 21.11.2018