Nye regler om indberetning for større pakkeleveringsvirksomheder
18.12.2018

Fra 1. januar 2019 skal danske pakkeleveringsvirksomheder, herunder kurér- og ekspresvirksomheder, som har over 50 ansatte, indberette en række oplysninger om virksomheden til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Blandt oplysningerne, der skal indberettes, er en række baggrundsoplysninger om virksomheden.

Herudover skal virksomhederne hvert år senest den 30. juni indberette en række grundlæggende statistiske oplysninger til styrelsen som årlig omsætning, antal ansatte og antal befordrede postforsendelser.

Grænseoverskridende pakkeleveringsvirksomheder skal desuden hvert år inden den 31. januar indsende den offentlige takstoversigt for omdeling af en række enkeltforsendelser. Typen af enkeltforsendelser det drejer sig om, fremgår af bilaget til forordningen om pakkeleveringstjenester.

De nye indberetningsregler er led i Europa-Kommissionens e-handelspakke fra maj 2018 og har blandt andet til formål at effektivisere tilsynet med pakkeleveringsvirksomhederne. Herudover skal de skabe gennemsigtighed, bl.a. i forhold til prisen for forskellige grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, og dermed fremme konkurrencen på området.

Reglerne fremgår i Kommissionens forordning (EU) 2018/644 af 18. april 2018 om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester og i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomhedernes indgivelse af oplysninger.

Læs mere om indberetningskravene og find indberetningsskemaer her.
Kontakt
Specialkonsulent
Jens Hork
Specialkonsulent
Tina Schelde
Sidst opdateret: 18.12.2018