Post Danmarks mellemdag i 2018
22.06.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har efter ansøgning fra Post Danmark godkendt, at der ikke sker postomdeling (breve og pakker) mandag den 31. december 2018

Post Danmark kan undlade omdeling af forsendelser Grundlovsdag, juleaftensdag og på enkelthverdage, der falder mellem søn- og helligdage samt officielle fridage (mellemdage). Post Danmark indsender hvert år forslag til mellemdage i det kommende kalenderår til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til godkendelse

For 2018 har Post Danmark alene ansøgt om, at mandag den 31. december 2018 godkendes som en sådan mellemdag.

Styrelsen har imødekommet Post Danmarks ansøgning.
Kontakt
Specialkonsulent
Jens Hork
Sidst opdateret: 22.06.2018