Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer gebyrsatserne på postområdet
19.11.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, der opdaterer styrelsens gebyrsatser på postområdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen regulerer to satser på området. Begge med virkning pr. 1. januar 2019.

Det formålsbestemte gebyr, der finansierer styrelsens tilsyn med de postbefordrende virksomheder, bliver i 2019 reguleret til 3,17 kr. pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser fra 3,10 kr. i 2018. 

Satsen for gebyr efter regning, der finansierer styrelsens omkostninger ifm. udstedelse af tilladelser og godkendelse af taksfastsættelser, bliver nedsat til 940 kr. pr. time i 2019 fra 1.200 kr. pr. time i 2018.

Nedsættelsen af satsen for gebyr efter regning sker for at bringe balance mellem styrelsens indtægter og omkostninger samtidig med, at det eksisterende underskud bliver afviklet.

Kontakt
Fuldmægtig
Annemette Riis-Hansen
Sidst opdateret: 19.11.2018