Statistik over ulykker, hvor højresvingende lastbiler påkører cyklist

Information om Spejlgruppens sammensætning, udviklingen i højresvingsulykker samt igangværende og tidligere iværksatte tiltag med henblik på at minimere højresvingsulykker.

Nedenstående tabel viser antallet af dræbte og tilskadekomne ved højresvingsulykker siden år 2000.

Udviklingen i højresvingsulykker
Antallet af dræbte ved højresvingsulykker har ikke fulgt det generelle fald i ulykker, idet antallet af dræbte de sidste år er:

2000: 8
2001: 7
2002: 7
2003: 7
2004: 10
2005: 11
2006: 6
2007: 2
2008: 11
2009: 1
2010: 5
2011: 3
2012: 3

HVU og Spejlgruppe
Ministeren bad i februar 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og daværende Trafikstyrelsen om at se på, hvordan ulykker med højresvingende lastbiler og cyklister kan undgås. Trafikstyrelsen oprettede på den baggrund en arbejdsgruppe, Spejlgruppen, der løbende afholder møder, hvor tiltag drøftes og koordineres. Spejlgruppen består af repræsentanter fra følgende organisationer og myndigheder:

 • Dansk Transport og Logistik
 • Dansk Cyklist Forbund
 • De Danske Bilimportører
 • Fagligt Fælles Forbund
 • Retsmedicinsk Forening
 • Rigspolitiet, Færdselsafdelingen
 • Rådet for Sikker Trafik
 • Havarikommissionen for Vejtrafikulykker
 • Danmarks Transportforskning
 • Vejdirektoratet
 • Trafikstyrelsen

Igangværende tiltag
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har den 11. oktober 2006 offentliggjort en dybdeanalyse af en række højresvingsulykker.
Kommissionens analyse (pdf).

På baggrund af analysen fremsatte kommissionen 16 konkrete forslag til, hvad der kan gøres for at forebygge højresvingsulykker. Mange forslag er allerede helt eller delvist ført ud i livet, og du kan via linket se hvor langt man er nået (pdf).

Tidligere iværksatte tiltag
Følgende tiltag er tidligere iværksat med henblik på at minimere højresvingsulykker:

1988: Danmark indførte to ekstra spejle (nærzonespejl og vidvinkelspejl) og fik disse ind i EU-direktivet om spejle.

1988: Kampagne om spejlindstilling.

1994: RTF, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning udarbejder rapport om brug og effekt af nærzone- og vidvinkelspejle, som danner grundlag for en ny og forbedret brochure om indstilling af spejle samt kampagne.

1994: Ny kampagne om spejlindstilling.

2004: Nye spejlkrav indføres (blindvinkelspejl).

2006: Havarikommissionen for Vejtrafikulykker offentliggør dybdeanalyse.

2006: Kontrol af udsyn og spejlindstilling ved periodisk syn.

2006: Best Practice notat om indretning af lastbiler offentliggøres.

2007: Højresvingskampagne i TV.

2007: EU vedtager direktiv om eftermontering af spejle på ibrugværende lastbiler.

2007: Spejltestplads etableret på rastepladsen Kildebjerg Syd på Fyn.

2008: Justitsministeren og Transportministeren i samråd om højresvingsulykker.

2008: Spejltestplads etableret på Amagerforbrænding.

2009: Højresvingskampagne i TV.

2011: Folder om spejlindstilling til udenlandske chauffører.

2011: Højresvingskampagne i TV. 

Sidst opdateret: 06.08.2015 af PJL