Forklaring på tilsynsresultater

Sådan læser du tilsynsresultaterne.

Grøn speedy er resultatet af et tilsyn, hvor der ikke er fundet fejl eller afvigelser – Speedy har fart på… Resultatet svarer til "Godkendt" ved syn af din bil.

Gul speedy er resultatet af et tilsyn, hvor der er fundet en eller flere mindre væsentlige, oversete fejl på et køretøj eller afvigelser i synsprocessen. F. eks. en lygte, der ikke lyser, mangelfuldt udfyldte papirer eller tilsvarende mindre fejl. Speedy viser kun halv fart. Resultatet svarer til "Køretøjet er betinget godkendt" ved syn af din bil, der så ikke skal til omsyn. Synsvirksomheden skal heller ikke til "omsyn".

Rød speedy er resultatet af et tilsyn, hvor der er fundet en eller flere væsentlige, oversete fejl på køretøjet eller betydelige afvigelser fra gældende regler eller kvalitetsstyring. Speedy viser lav fart.

Bemærk, at dette resultat kan gives for meget forskellige forhold som:

  • oversete fejl på det synede køretøj af betydning for færdselssikkerhed eller miljø;
  • obligatoriske kontroller, der ikke er gennemført under synet;
  • at påpege fejl, der ikke er fejl i synsmæssig sammenhæng;
  • tilsynet har konstateret væsentlige fejl ved det tekniske udstyr, eller
  • administrative rutiner eller synsprocessen er ikke er fulgt korrekt.

Du kan læse mere om tilsynsprocessen og konsekvenser for virksomhederne ved utilfredsstillende resultater her.

Sidst opdateret: 06.03.2014