5 dagspakke af kurser for buschauffører

Her kan du læse mere om 5 dages kurser for buschauffører. De er alle inklusiv 3 dage med obligatorisk indhold.

Efteruddannelse for rute- og bybuschauffører

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 5 dage
Kursuskode: 40527

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som rutebil- og bybuschauffør, jf. gældende regler, på grundlag af sin viden om færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel.

Rutebil- og bybuschaufføren kan endvidere udføre sit chaufførarbejde på grundlag af sit kendskab til arbejdsmiljø, trivselsfaktorer og viden om sundhed. Herudover kan chaufføren inddrage sin viden om brancheforhold, trafikkontrakter og trafikpolitik.

Deltageren kan endvidere udføre hjerte-lunge-redning.

 

Efteruddannelse for turistbuschauffører

Efteruddannelseskursus godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Varighed: 5 dage
Kursuskode: 40528

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, bestride jobbet som turistbuschauffør, jf. gældende regler, på grundlag af sin viden om færdselsregler, regler for arbejdstid, køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel.

Turistbuschaufføren kan endvidere udføre sit chaufførarbejde på grundlag af sit kendskab til arbejdsmiljø, trivselsfaktorer og sin viden om sundhed. Herudover kan chaufføren inddrage sin viden om brancheforhold og udviklingstendenser i turistbusbranchen.

Deltageren kan endvidere udføre hjerte-lunge-redning.

 


 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 02.05.2018