Miljøzoner

Miljøzoner er områder i byerne, der er oprettet af hensyn til borgernes sundhed. I miljøzonerne stilles der krav til tunge køretøjer, hvad angår partikeludledning.

Reglerne om miljøzoner hører under Miljøministeriet. Trafikstyrelsen godkender filtre til tunge køretøjer (busser og lastbiler), og vi udsteder reglerne om miljøzonekontrol ved syn.

Miljøzone i mærke i forrudenFor at sikre renere luft i byerne er der indført miljøzoner bl.a. i København. Miljøzonerne gælder for lastbiler og busser over 3,5 tons. Alle lastbiler og busser skal være forsynet med et miljøzonemærke, og ældre køretøjer skal have monteret et principgodkendt partikelfilter for at måtte køre inden for miljøzonerne.

Du kan læse mere om miljøzoner på Miljøstyrelsens hjemmeside og på Miljøzone.dk eller kontakte Miljøstyrelsens Informationscenter - tlf. 70 12 02 11.

Miljøzonekontrol ved syn

Trafikstyrelsen er ansvarlig for reglerne for miljøzonekontrol ved syn. Læs mere om reglerne i Vejledning om syn af køretøjer 

Læs mere om partikelfiltre, gode råd om eftermontering og se listen over principgodkendte partikelfiltre under partikelfiltre - tunge køretøjer.

Kontakt
Civilingeniør
Niels Frees
Tyske miljømærker

Tysk miljømærke

En lang række byer i Tyskland har indført miljøzoner. Det betyder at alle personbiler - både benzin og diesel - skal være forsynet med et miljømærke.

Læs mere på Tyskland Travel.

Sidst opdateret: 04.03.2013