Droneforum

Nye regler for droneoperation er vedtaget i EU ultimo februar 2019. På de to møder i Droneforum orienterede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om det overordnede princip i reglerne.

Droneforum, marts 2019
Trafik, Bygge-og Boligstyrelsen (TBST) afholdt møder i Droneforum, den 18. marts i Skanderborg og
20. marts i København

Emnerne der blev behandlet var:
1. Orientering om de kommende EU regler for droneflyvning generelt
2. Orientering om risikovurdering efter SORA model for flyvninger i EU Specific kategori
3. Orientering om dansk implementering af EU regler
4. Eventuelt Der vil blive indlagt en pause midt i mødet, hvor der serveres sandwich og sodavand.

Materialet bestående af præsentationer samt spørgsmål og svar på møderne ses her.

Næste møde i Droneforum annonceres her, når dette er fastlagt.Droneforum
Droneforum er blevet stiftet for at inddrage til en fælles dialog for relevante aktører der arbejder med civile droner. I den forbindelse vil der blive orienteret om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens arbejde henimod regulering af droner, hvor der er interesse i at indhente den nyeste udvikling både nationalt samt internationalt.

Droneforum er dermed blevet til et dialogforum, hvor der hele tiden arbejdes målrettet om optimeringen af regelstyringen af droner - men et forum, hvor beslutninger ikke træffes.

Seneste referater med bilag findes via link nedenfor.

Til interessenter i TBST droneforum
Som bekendt vil der snart træde EU regler i kraft som kommer til at erstatte danske regler for flyvning med droner. TBST har løbende orienteret herom på droneforum og andre drone relaterede arrangementer i Danmark i 2017 og 2018.

Det forventes p.t. at:
• EU regler vil træde i kraft juni 2019, men dog med en overgangsperiode inden de herefter vil finde anvendelse
• at overgangsperioden forventes p.t. at blive 1 år, således at reglerne vil finde anvendelse fra juni 2020, med yderligere overgangsperiode for enkelte dele af reglerne.

Mødereferater
Sidst opdateret: 07.11.2019