Droneforum

Nye regler for droneoperation er vedtaget i EU ultimo februar 2019. På de to kommende møder i Droneforum orienterer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om det overordenede princip i reglerne.

Invitation til Droneforum
Trafik, Bygge-og Boligstyrelsen (TBST) inviterer hermed til møde i Droneforum som følger:
• 18. marts 2019, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg, Byrådssal 0.Ø.03, kl. 10.00-14.00
• 20. marts 2019, TBST, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København S, Lokale MC1, kl. 10.00-14.00

Indholdet vil være det samme på begge møder og der opfordres til at deltage i ét af møderne. Agenda for møderne vil være:
1. Orientering om de kommende EU regler for droneflyvning generelt
2. Orientering om risikovurdering efter SORA model for flyvninger i EU Specific kategori
3. Orientering om dansk implementering af EU regler
4. Eventuelt Der vil blive indlagt en pause midt i mødet, hvor der serveres sandwich og sodavand.

Tilmelding bedes afgivet på mail senest 14. marts 2019 til viso@tbst.dk med angivelse navn og organisation samt hvilket af møderne (Skanderborg eller København) man deltager i.Droneforum
Droneforum er blevet stiftet for at inddrage til en fælles dialog for relevante aktører der arbejder med civile droner. I den forbindelse vil der blive orienteret om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens arbejde henimod regulering af droner, hvor der er interesse i at indhente den nyeste udvikling både nationalt samt internationalt.

Droneforum er dermed blevet til et dialogforum, hvor der hele tiden arbejdes målrettet om optimeringen af regelstyringen af droner - men et forum, hvor beslutninger ikke træffes.

Seneste referater med bilag findes via link nedenfor.

Til interessenter i TBST droneforum
Som bekendt vil der snart træde EU regler i kraft som kommer til at erstatte danske regler for flyvning med droner. TBST har løbende orienteret herom på droneforum og andre drone relaterede arrangementer i Danmark i 2017 og 2018.

Det forventes p.t. at:
• EU regler vil træde i kraft juni 2019, men dog med en overgangsperiode inden de herefter vil finde anvendelse
• at overgangsperioden forventes p.t. at blive 1 år, således at reglerne vil finde anvendelse fra juni 2020, med yderligere overgangsperiode for enkelte dele af reglerne.

Mødereferater
Sidst opdateret: 05.03.2019