Droneforum

På denne side vil der løbende komme opdateringer om Droneforums arbejde i form af mødereferater og mødemateriale.

Droneforum
Droneforum er blevet stiftet for at inddrage til en fælles dialog for relevante aktører der arbejder med civile droner. I den forbindelse vil der blive orienteret om Trafik- og Byggestyrelsens arbejde henimod regulering af droner, hvor der er interesse i at indhente den nyeste udvikling både nationalt samt internationalt.

Droneforum er dermed blevet til et dialogforum, hvor der hele tiden arbejdes målrettet om optimeringen af regelstyringen af droner - men et forum, hvor beslutninger ikke træffes.

Seneste referater med bilag findes via link nedenfor.

Til interessenter i TBST droneforum
Som bekendt vil der snart træde EU regler i kraft som kommer til at erstatte danske regler for flyvning med droner. TBST har løbende orienteret herom på droneforum og andre drone relaterede arrangementer i Danmark i 2017 og 2018.

Det forventes p.t. at:
• de kommende EU regler bliver formelt vedtaget foråret 2019
• EU regler vil træde i kraft juni 2019, men dog med en overgangsperiode inden de herefter vil finde anvendelse
• at overgangsperioden forventes p.t. at blive 1 år, således at reglerne først vil finde anvendelse fra juni 2020, med yderligere overgangsperiode for enkelte dele af reglerne.

TBST havde til hensigt at indkalde til møde i droneforum medio januar 2019 med henblik på at orientere om de endelige EU regler. Det var nemlig forventningen at den endelig tekst for EU’s regler vil foreligge på dette tidspunkt. Den endelige tekst forventes dog nu først at foreligge ultimo februar, hvorfor TBST udskyder det planlagte droneforum til medio marts. TBST vil afholde to møder med samme indhold, et i Skanderborg og et ved TBST i København. Ved møderne vil TBST gennemgå de kommende regler i detaljer. TBST vender tilbage med detaljer omkring mødested og tid. TBST vil på næste droneforum også redegøre de første scenarier for redningsberedskabsflyvning der er offentliggjort på www.droneregler.dk. Der er redegjort nærmere for formål og omfang af disse scenarier i den information der offentliggjort. De offentliggjorte scenarier giver et godt indtryk tilgang for flyvning i den kommende Specified kategori indeholdt i EU reglerne.

Mødereferater
Sidst opdateret: 15.01.2019