Almene ældreboliger

Ved almene ældreboliger forstås boliger, som med hensyn til udstyr og udformning er særligt indrettet til brug for ældre og personer med handicap, herunder kørestolsbrugere.

Almene ældreboliger er den næststørste gruppe af almene boliger. I hele landet er der cirka 77.000 almene ældreboliger, herunder plejeboliger.

Plejeboliger er almene ældreboliger, som har tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale til betjening af beboernes særlige behov. Forskellen mellem en ældrebolig og en plejebolig handler altså ikke om selve boligen men om de tilknyttede servicefunktioner.

Almene ældreboliger opføres og drives af almene boligorganisationer, selvejende institutioner og kommuner. Herudover kan regionerne opføre/drive almene ældreboliger, der indrettes med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Særlige regler for almene ældreboliger

Almene ældreboliger har en række særlige regler om bl.a. udformning, indretning og mulighed for at tilkalde hjælp.

Læs mere om særlige regler for almene ældreboliger

Anvisning til almene ældreboliger og plejeboliger

Det er som udgangspunkt kommunalbestyrelsen, der har anvisningsretten til ældreboliger, uanset hvem der ejer ældreboligerne.

Læs mere om anvisning til almene ældreboliger

Læs mere om anvisning til plejeboliger

Friplejeboliger

Som et alternativ til de almene ældreboliger findes friplejeboliger, som er privat udlejede plejeboliger med tilhørende serviceareal for personer for omfattende behov for service og pleje. Friplejeboliger ligger uden for den kommunale boligforsyning, men kommunen kan efter aftale få anvisningsret til en eller flere boliger i en friplejeboligbebyggelse.

Læs mere om friplejeboliger

Generelt om boliger til ældre

Læs mere om boliger til ældre på borger.dk (nyt vindue)

Handicapvenlige boliger

Nogle mennesker med handicap har behov for en særlig bolig eller særlig indretning af boligen for at sikre den enkeltes tilgængelighed og mulighed for livsudfoldelse. Nogle har behov for en bolig, hvor der er tilknyttet særlig hjælp og støtte, evt. døgnet rundt.

Læs om handicapvenlige boliger på borger.dk (nyt vindue)
Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 22.08.2019