Inklusionsboliger – boliger til psykisk og socialt sårbare

Inklusionsboliger er en boligform, der er målrettet psykisk og socialt sårbare. De skal være et tilbud til personer, som på den ene side ikke har problemer af et omfang, som kan begrunde ophold i et botilbud, men som på den anden side har vanskeligt ved at klare sig i egen bolig.

Der skal ved anvisningen til inklusionsboligen være begrundet formodning for, at problemerne kan løses indenfor en 2 årig periode.

Det særlige ved inklusionsboligerne er, at der er tilknyttet sociale viceværter, som skal yde socialpædagogisk støtte til beboerne med henblik på, at de kan klare sig i egen bolig og komme tættere på arbejde eller uddannelse.

Det er kommunen, som anviser ledige inklusionsboliger efter en konkret vurdering af den enkeltes behov sammenholdt med den støtte, der kan leveres i den ledige inklusionsbolig.

Inklusionsboliger kan oprettes af almene boligorganisationer i samarbejde med kommunen.

Der ydes statsstøtte til boligerne. Støtten ydes til:

  • Tilskud til ombygning og indretning
  • Huslejetilskud
  • Sociale støttefunktioner
  • Refusion af kommunale tab på garantier for istandsættelsesudgifter ved fraflytning

Støtte til huslejetilskud og sociale støttefunktioner kan søges for en periode på op til 15 år.

Almenboligloven

Bekendtgørelse om inklusionsboliger (nyt vindue)

Vejledning om inklusionsboliger (nyt vindue)

Sidst opdateret: 16.07.2019