Almene ungdomsboliger

Ungdomsboliger findes både som værelser og lejligheder.

De fleste ungdomsboliger er opført med offentlig støtte - enten som almene ungdomsboliger eller som selvejende ungdomsboliginstitutioner. Der kan ikke for tiden etableres nye selvejende ungdomsboliginstitutioner.

De almene ungdomsboliger er typisk en del af et større alment byggeri, hvor der også er familieboliger mv.

Ungdomsboligerne udlejes efter en vurdering af ansøgerens boligbehov. Boligen skal udlejes til unge under uddannelse eller andre unge med et særligt boligsocialt behov. Det betyder, at man skal tage hensyn til fx økonomiske, uddannelsesmæssige og sociale forhold.

Startboliger - ungdomsboliger til udsatte unge

Startboliger skal lette overgangen til voksenlivet for udsatte unge mellem 18 og 24 år.

Læs mere om startboliger
Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 17.06.2019