Nøgletal for ungdomsboliger

 Tabel 1 viser antallet af studerende på videregående uddannelse, antal studiepladser, antal studieboliger samt dækningsgraden heraf fordelt på de 7 største universitetsbyer.

Det ses af tabel 1, at bestanden af studieboliger udgør knap 76.000 boliger, hvilket svarer til en samlet summarisk dækningsgrad for studieboliger i forhold til videregående uddannelsespladser på 29 pct. De 29 pct. svarer til, at der er 3,6 studiepladser på en ungdomsbolig.

Tabel 1. Antal videregående studiepladser og studerende bosat i de 7 største universitetsbyer, 2018/2019
Kilde: Opgørelsen er baseret på beregninger fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på data fra Danmarks Statistik. Antallet af studerende ved videregående uddannelser er baseret på offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik (Statistikbanken). Antallet af studieboliger er baseret på data fra BBR, Landsbyggefonden og en samkørsel af BBR med CPR (øvrige studieboliger.

Henlæggelsesbeløb for selvejende ungdomsboliger

I selvejende ungdomsboliginstitutioner, som er opført med statsstøtte, skal der årligt henlægges beløb til vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelsesbeløbene reguleres med udviklingen i lønindeks for den private sektor. Der skal mindst henlægges følgende beløb (kr./m²):

Studieår  Vedligeholdelse (konto 17)  Fornyelse (konto 18) 

 2011/2012

 32,71

 57,20

 2012/2013

 33,30

 58,23

 2013/2014

 33,72

 58,97

 2014/2015

 34,06

 59,56

 2015/2016

 34,54

 60,39
 2016/2017  35,13 61,42
2017/2018
35,66
62,34
2018/2019
36,41
 63,65

Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 15.08.2019