Nøgletal for ungdomsboliger

 

Tabel 1 viser antallet af studerende på videregående uddannelse, antal studiepladser, antal ungdomsboliger (inkl. kollegier), samt dækningsgraden heraf fordelt på de 7 største universitetsbyer. Opgørelsen er foretaget primo 2017.

Det ses af tabel 1, at bestanden af ungdomsboliger inkl. kollegier udgør godt 74.000 boliger, hvilket svarer til en samlet summarisk dækningsgrad for ungdomsboliger i forhold til videregående uddannelsespladser på 28 pct. De 28 pct. svarer til, at der er 3,6 studiepladser på en ungdomsbolig.

Tabel 1. Antallet af videregående studiepladser og ungdomsboliger på landsplan og i de 7 største universitetsbyer 2016/2017
Henlæggelsesbeløb for selvejende ungdomsboliger

I selvejende ungdomsboliginstitutioner, som er opført med statsstøtte, skal der årligt henlægges beløb til vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelsesbeløbene reguleres med udviklingen i lønindeks for den private sektor. Der skal mindst henlægges følgende beløb (kr./m²):

Studieår  Vedligeholdelse (konto 17)  Fornyelse (konto 18) 

 2011/2012

 32,71

 57,20

 2012/2013

 33,30

 58,23

 2013/2014

 33,72

 58,97

 2014/2015

 34,06

 59,56

 2015/2016

 34,54

 60,39
 2016/2017  35,13 61,42
2017/2018
35,66
62,34

Mere information
Love og regler om bolig

Se love og regler om bolig
Sidst opdateret: 22.01.2019